Zysk operacyjny wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,96 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 7,7 mln zł rok wcześniej.

"Ostatni kwartał 2020 r. minął nam pod znakiem wytężonych prac. Odnotowaliśmy duże wzrosty wolumenu sprzedaży produktów OnlyBio oraz OnlyEco. W związku ze zwiększonym popytem musieliśmy przeprowadzić szereg działań optymalizujących proces operacyjno-logistyczny, zarówno w celu rozwoju sprzedaży detalicznej, jak i kanału e-commerce" - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Grupa przeprowadziła liczne inwestycje, rozpoczęła użytkowanie nowo wybudowanego centrum badawczo-rozwojowego, zwiększyła moce produkcyjne oraz poziom zapasów niezbędnych do zachowania ciągłości produkcji, jak i liczbę zatrudnionych osób. Zrealizowane działania mają pozwolić spółce na utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu w 2021 r., zapewniono.

"Jestem pewien, że nasze działania istotnie zaprocentują i przełożą się na tegoroczne wyniki całej grupy. Co ważne inwestycje w moce produkcyjne czy zasoby ludzkie uwzględniają już tegoroczny wzrost, więc w tym roku chcemy tez istotnie zwiększyć rentowność" - dodał Pawlikowski.

Według niego, ostatni kwartał 2020 r. potwierdził występującą tendencję, w której to skonsolidowane przychody ze sprzedaży kosmetyków i środków czystości po włączeniach były większe od przychodów z tytułu sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych - narastająco za okres IV kwartałów o przeszło 40%.

W całym 2020 r. spółka miała 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 51,42 mln zł w porównaniu z 31,08 mln zł rok wcześniej.

Grupa Boruta Zachem pod koniec 2020 r. poinformowała o zakończeniu procesu przejęcia 60% akcji InventionBio, spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Wdrożenie nowego podmiotu do grupy wiąże się ze znaczącymi efektami synergii, komponenty będące wynikiem innowacyjnego technologicznie procesu biorafinacji śruty rzepakowej, będą mogły znaleźć zastosowanie w m.in. produktach OnlyBio. Technologia InventionBio może być wykorzystana w agrobiotechnologii, żywności czy produkcji naturalnych kosmetyków. Obecnie spółka jest w trakcie realizacji wielu projektów naukowych poruszających wymienione obszary, w zdecydowanej większości są one realizowane przy wsparciu środków unijnych. Od 2016 r. na projekty o wartości 206 mln zł InventionBio otrzymało ponad 137 mln zł dofinansowania. Przychody InventionBio narastająco za 2020 r. wyniosły 12,9 mln zł, a zysk netto 2,3 mln zł, wynika także z materiału.

"Jednocześnie pracujemy także nad działaniami zbliżającymi do debiutu InventionBio na GPW. Podpisaliśmy w październiku umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC. Prace nad nim są bardzo intensywne, liczę na to, że już wkrótce będziemy mogli poinformować akcjonariuszy o ich postępach. Przypominam, że równolegle z tym procesem, trwają prace nad przejściem Boruty-Zachem na rynek główny GPW" - podsumował Pawlikowski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)