"Mogę powiedzieć, że dywidenda będzie znacznie większa niż w zeszłym roku. Decyzję podejmiemy pod koniec kwietnia, kiedy będziemy znali wpływ na cen surowców i frachtów" - powiedział Rutkowski podczas telekonferencji.

W sierpniu ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie Amiki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 22 575 819 zł, tj. 3 zł na akcję.

Amica odnotowała 150,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 109,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 127,1 mln zł wobec 106,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)