W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto (...) w I kwartale 2021 roku wyniósł 49,5 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2020 roku o 229%" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 56,51 mln zł wobec 18,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 64,96 mln zł wobec 26,08 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 513,99 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 322,09 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2021 roku marże rynkowe były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i było to, obok dynamicznego wzrostu wolumenów sprzedaży, główną przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 65 mln zł w porównaniu z 26,1 mln zł w I kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost o 149%. Nie bez znaczenia była również efektywna modernizacja Zakładu w Kętach (wzrost zdolności produkcyjnych i obniżka jednostkowego kosztu wytworzenia) oraz rozwój sprzedaży stopów wstępnych" - czytamy także.

Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku była o ok. 25% wyższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku, co w połączeniu z 28% wzrostem wolumenu zwiększyło przychody ze sprzedaży o 60% rok do roku do poziomu 514 mln zł, podano także.

Wydatki inwestycyjne w I kw. 2021 roku wyniosły 14,2 mln zł i były o 8% niższe r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,57 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)