Stanisław Kostrubiec od 2020 r. jest prezesem zarządu Izobud Rem, a wcześniej od 2017 r. był dyrektorem ds. technicznych - pełnomocnikiem w PRB Izobud-Rem. W latach 2015-2017 był także dyrektor inwestycji i remontów - Grupa Azoty "Police Serwis". Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie i studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział: Zarządzania i Ekonomiki Usług.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)