Gowin przedstawił w środę nową Politykę Przemysłową Polski. Jak mówił na konferencji prasowej, to strategiczna wizja rozwoju polskiego przemysłu, która została wypracowana przez MRPiT przy udziale środowisk branżowych i eksperckich.

"Od stycznia kontynuowaliśmy intensywny dialog z przemysłem, aby wzmocnić odporność i wesprzeć odbudowę polskiej gospodarki. Dyskutowaliśmy na temat jego strategicznych potrzeb. Ich rzetelne określenie pozwala bowiem skutecznie, precyzyjnie i długofalowo zaprogramować rozwiązania i reformy, dzięki którym polski przemysł stanie się w większym stopniu innowacyjny, efektywny i konkurencyjny" - powiedział Gowin.

Jak ocenił podczas konferencji poświęconej prezentacji programu nowa Polityka Przemysłowa Polski, przedsiębiorstwa przemysłowe dobrze poradziły sobie w trakcie kryzysu pandemicznego. "Szybko wróciliśmy do wartości produkcji z poprzednich lat. W tym trudnym okresie polski przemysł pokazał, że jest odporny i posiada duże zdolności adaptacyjne" - wskazał Gowin.

Zaznaczył, że udział przemysłu w PKB jest stały od kilku lat, co przy dynamicznym rozwoju polskiej gospodarki jest dużym osiągnięciem.

"Wychodzenie z pandemii postrzegam jako szansę, którą polska gospodarka musi wykorzystać. A pozycja startowa Polski jest bardzo dobra" - ocenił szef MRPiT. Dodał, że dzisiaj "nasz silny przemysł jest na ustach wszystkich szefów państw i rządów UE".

Według Gowina to dobry punkt wyjścia do działań, które mają długofalowo zbudować siłę i konkurencyjność polskiego przemysłu. "Przekuliśmy postulaty i propozycje zgłaszane przez przemysł na pakiet instrumentów wsparcia. Jedne z nich mają charakter horyzontalny i dotyczą przekrojowo całego przemysłu, inne to elastyczne narzędzia wsparcia dostosowywane do poszczególnych branż" - wskazał minister odnosząc się do nowej Polityki Przemysłowej Polski.

Polityka Przemysłowa Polski definiuje pięć osi rozwoju przemysłu w świecie postcovidowym. Jak powiedział Jarosław Gowin, najważniejsze wyzwania jakie stoją przed polskim przemysłem to cyfryzacja, Zielony Ład, bezpieczeństwo produktowe, lokalizacja produkcji przemysłowej oraz społeczeństwo wysokich kompetencji.

„W ramach działań horyzontalnych w najbliższym czasie skupimy się na uruchomieniu instrumentów, które po pierwsze wzmocnią zrównoważony, niskoemisyjny, zielony i cyfrowy wzrost przedsiębiorstw przemysłowych. Po drugie stanowią wsparcie dla krajowych inwestycji i krajowego eksportu. Po trzecie wspierają suwerenność technologiczna i surowcowe naszych firm. Oraz wreszcie po czwarte to będą instrumenty, które wesprą polski przemysł w podnoszeniu lub zmianie kompetencji pracowników, jednocześnie budując trwałe relacje przemysłu z systemem szkolnictwa branżowego i wyższego. Działania te będziemy uzupełniać oczekiwanymi przez przemysł systemowymi zmianami w obrębie rynku pracy, m.in. w prawie pracy, zatrudnianiu cudzoziemców, promocji zatrudnienia, czy - mam na myśli - także ustawę o pracy zdalnej” – stwierdził minister rozwoju.

Jednym z narzędzi realizacji nowej Polityki Przemysłowej Polski mają być także kontrakty branżowe.

"W ramach polityki zaproponowaliśmy możliwości skorzystania z instrumentów szytych na miarę pod specyficzne potrzeby branż kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Finalnie nasza oferta dotyczy działań z obszaru legislacji, m.in. deregulacji czy kwestii specyficznych dla danego przemysłu, finansowania spójnej dla całej branży agendy badawczej, po trzecie rynku pracy czy rynku kompetencji – kluczowe znaczenie na tym polu będą miały branżowe instrumenty związane z podnoszeniem kompetencji i zmianą profilu kompetencyjnego pracowników, z kształceniem ustawicznym, kształceniem dualnym i branżowym oraz z zamawianiem efektów kształcenia" – powiedział Jarosław Gowin.

Przyznał, że do zawarcia kontraktów branżowych potrzeba reprezentacji poszczególnych branż, z którymi chce rozmawiać MRPIT.

„Branże reprezentowane są przez różne organizacje, więc w najbliższych tygodniach będzie faza na samoorganizację środowisk branżowych. Liczymy, ze będzie to okazja do przezwyciężenia pewnych partykularyzmów, naturalnych różnic interesów w obrębie pewnych podbranż, podsektorów, i będziemy prowadzili rozmowy na temat kontraktu branżowego z reprezentacją, która będzie wyrażać stanowisko całej branży, a nie tylko poszczególnych firm czy subbranż” – stwierdził Jarosław Gowin.

Dodał także, że prezentacja nowej Polityki Przemysłowej Polski rozpoczyna uzgodnienia w ramach rządu.„ To, co dzisiaj prezentujemy, to jest mój głos, głos Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ale to musi być głos całego rządu. Ja już się zwróciłem z pismem do poszczególnych ministrów, którzy odpowiadają za kluczowe, wskazane przez polski przemysł obszary kompetencji i w najbliższym czasie będziemy uzgadniać swoje stanowisko na forum rządowym” – powiedział wicepremier. (PAP)

Autorzy: Aneta Oksiuta, Magdalena Jarco, Marek Siudaj