"W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji), do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 15 września 2021 r., termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Pierwotnie Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

Reklama

Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,49 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 169,14 mln zł wobec 48,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)