"Pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26.07.2021 r. do godz. 10.00" - czytamy w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 30 lipca

Reklama

Pod koniec ubiegłego tygodnia RN JSW odwołała ze składu zarządu prezes Barbarę Piontek oraz wiceprezesów Tomasza Dudę i Włodzimierza Hereźniaka. Jednocześnie wiceprezes Jarosław Jędrysek złożył rezygnację z powodów osobistych, podała spółka. Rada nadzorcza delegowała swojego członka Stanisława Pruska do czasowego wykonywania czynności prezesa.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)