Sygnatariusze listu zaapelowali do rządu o zwrócenie uwagi na pogarszająca się sytuację. „Przemysłowi motoryzacyjnemu grozi zapaść, załamanie się łańcucha dostaw” - podkreślają.

„Destrukcyjne bariery rynkowe, przestoje w produkcji spowodowane brakiem podzespołów i drastycznie większe koszty energii stają się rujnującą mieszanką dla dostawców. I mogą zagrozić Niemcom jako lokalizacji biznesowej” - ostrzegł Bernhard Jacobs, szef stowarzyszenia przemysłu blacharskiego (IBU), w liście napisanym wspólnie z innymi stowarzyszeniami, będącymi dostawcami części i elementów dla motoryzacji.

„Obecna sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla struktury dostawców średniej wielkości” – wyjaśnił Jacobs.

Brak podzespołów zmusza producentów samochodów do ograniczania produkcji, co według stowarzyszeń, powoduje u nich spadek sprzedaży o ponad 30 proc.

Stowarzyszenia wskazują także, że szczególnie w tym trudnym czasie potrzebny jest „ścisły sojusz między przemysłem motoryzacyjnym a dostawcami”. Podkreślają też, że „państwo powinno coś zrobić, aby ograniczyć koszty energii dla firm. „Każdy, kto zostawia teraz dostawców samych bez wsparcia, stwarza zagrożenie dla Niemiec jako lokalizacji biznesowej” – ostrzegły stowarzyszenia.