Reklama

"Po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną grupy kapitałowej, zapewniona zostanie zdolność Grupy Azoty do wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 40% skonsolidowanego zysku netto" - wynika z nowej strategii na lata 2021-2030.

Jak zaznaczono, znacząca pula inwestycji strategicznych wymagać będzie pozyskania dodatkowego finansowania. W tym zakresie Grupa Azoty będzie działać w trzech obszarach: zielone finansowanie w formie obligacji lub celowego kredytu, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego, wynika z nowej strategii.

Najważniejsze cele finansowe zawarte w strategii to osiągnięcie marży EBITDA powyżej 16% w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produktu jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO , czy biel tytanowa mają również również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychodu ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)