Jak przekazał w czwartek rzecznik SRK Wojciech Jaros, w skład przejętego zakładu wchodzą: grunt o łącznej powierzchni 19,7 ha, zlokalizowany w Rudzie Śląskiej, 73 budynki, 137 budowli na powierzchni 257 budowli na dole.

1 stycznia 2017 r. do SRK należy pozostała część dawnej kopalni Pokój. Przejętych wówczas zostało: 713 ha gruntu, 48 wyrobisk dołowych, 2 szyby górnicze i 106 obiektów powierzchniowych. Ta część zakładu określana jest jako oddział SRK – kopalnia Pokój I. Teraz przejmowana część zakładu będzie określana jako oddział SRK kopalnia Pokój II.

Reklama

Rzecznik SRK zaznaczył, że samorząd Rudy Śląskiej, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planują wspólne podjęcie działań dla zagospodarowania terenu po kopalni Pokój. Chodzi o przygotowanie go w taki sposób, aby ułatwić wejście tam przyszłych inwestorów.

Jaros zaznaczył także, że razem z majątkiem Pokoju II SRK przejęła 166 pracowników: 132 z wnioskami o wypłacenie jednorazowych odpraw pieniężnych i 34 z wnioskami o urlopy górnicze.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku, przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.

W ostatnich dniach SRK sygnalizowała, że pracuje nad wypłatami 120-tysięcznych odpraw pieniężnych dla osób odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem ustawowych osłon socjalnych. Przysługują one tym, którzy przepracowali w górniczej spółce – na dole lub na powierzchni - co najmniej rok. Z kolei urlopy górnicze przewidziane są dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata pracy.

Z początkiem 2022 r. SRK przejęła grupę ponad 2,1 tys. osób, na którą składają się pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, aby mogli wraz z obszarem górniczym Jastrzębie III trafić do SRK i tam skorzystać z osłon.

Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

W poprzednich miesiącach sygnalizowano, że wraz z majątkiem ruchu Pokój do SRK miało trafić ok. 1,2 tys. pracowników PGG, pod kątem skorzystania z przedemerytalnych urlopów górniczych (ok. 640 osób) i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych (ok. 560 osób).

Wnioski pracowników zainteresowanych skorzystaniem z osłon socjalnych po przejściu do SRK były przyjmowane w kopalniach PGG od 22 października do 2 listopada ub. roku. Łącznie wpłynęło ponad 1,6 tys. zgłoszeń, z których 900 dotyczyło urlopów górniczych, a 710 - jednorazowych odpraw pieniężnych. Ostatecznie zgodę dyrektorów kopalń na skorzystanie z pakietów osłonowych otrzymało ok., 1,2 tys. pracowników zatrudniającej obecnie niespełna 38,9 tys. osób górniczej spółki.

Osoby z różnych kopalń PGG, które otrzymały zgodę pracodawcy na odejście z pracy, zostały przeniesione do ruchu Pokój kopalni Ruda.