Reklama

"Nakłady inwestycyjne wyniosły 747 mln zł, czyli były wyższe o 8% w porównaniu do 2020 roku. Zakończenie największego programu inwestycyjnego w historii grupy oznacza obniżenie nakładów inwestycyjnych w 2022 roku do ok. 400-450 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Mimo rosnącej presji inflacyjnej dowiedliśmy w ostatnich latach skuteczności w kontroli kosztów, a zakończenie programu inwestycyjnego nie tylko tworzy przestrzeń do organicznego wzrostu biznesu w kolejnych latach, ale także oznacza obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych o ok. 40% w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzone w ostatnich trzech latach mechanizmy elastyczności biznesowej i dywersyfikacji, w połączeniu ze zwiększeniem znaczenia produktów specjalistycznych w portfolio grupy, tworzą grunt do dalszego rozwoju, nawet w niepewnych czasach" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w materiale.

Wczoraj Ciech opublikował wyniki za 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 3 460 mln zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. Względem opublikowanej w kwietniu 2021 roku prognozy były one wyższe o 5%. Znormalizowana EBITDA wyniosła 727 mln zł, wobec 585 mln zł rok wcześniej. Bez uwzględnienia rezerwy na długoterminowy program motywacyjny (LTIP), wynoszącej 51,4 mln zł, wynik EBITDA (z) wyniósłby 778 mln zł, czyli o 33% więcej niż w 2020 roku. Marża EBITDA (z) w tym przypadku wyniosłaby 22,5%, wobec 19,7% w 2020 roku.

Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły w 2021 roku o 67%, do 1 279 mln zł.

Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie i wyniósł 1,63 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16), co pozwoliło na obniżenie kosztów finansowych, podano także.

"W niezwykle wymagających warunkach wypracowaliśmy bardzo korzystne wyniki, które jednocześnie wieńczą trzyletni okres intensywnej transformacji Grupy Ciech. Dane o przepływach pieniężnych, wypracowanym wyniku EBITDA czy zadłużeniu, potwierdzają doskonałą efektywność naszych biznesów, kontrolę kosztów i sprawność w realizowaniu procesów, w tym kluczowych inwestycji rozwojowych. Zbudowaliśmy mocny fundament do wzrostu w kolejnych latach, nawet przy uwzględnieniu dużej dozy niepewności, jaka dziś towarzyszy światowej gospodarce" - skomentował Jakubowicz.

Na rynku sody kalcynowanej i oczyszczonej, w czwartym kwartale utrzymywała się dobra koniunktura, wynikająca ze zmian na globalnym rynku tego surowca i nowego statusu Chin, które po raz pierwszy od wielu lat mogą stać się importerem netto sody, a także wysokiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w Europie. Oznacza to niedobory sody kalcynowanej i oczyszczonej na europejskim rynku. Obecnie fabryki sodowe pracują na aktualnie maksymalnych dostępnych mocach. W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej wzrosły o 12% r/r., a w przypadku sody oczyszczonej - produktu o wyższej marży - o 17%. W całym 2021 roku dynamika ta wzrosła odpowiednio o 2 i 14% w porównaniu do 2020, podała spółka.

W biznesie solnym nowa warzelnia soli pracuje na ok. 60% docelowych zdolności produkcyjnych. Obecnie szacowana wielkość sprzedaży na rok 2022 to ok. 350 tys. ton.

"Znakomity rok zanotowały biznesy Agro i Pianki. Łącznie ich przychody wyniosły 877 mln zł, a wynik EBITDA 180 mln zł (przychody obu biznesów wzrosły w ujęciu rocznym o 36%, a wynik EBITDA aż o 129%). Ciech Pianki jest obecnie współliderem pod względem sprzedaży pianek PUR na polskim rynku, a udział Ciech Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin wzrósł z 6,1% na koniec 2020 roku do 7,8% na koniec 2021" - czytamy dalej.

W biznesie Krzemiany wzrost przychodów w czwartym kwartale o 73% r/r. to m.in. efekt uruchomienia, pod koniec października ubiegłego roku, nowoczesnego i energooszczędnego pieca do wytapiania krzemianów. W całym roku 2021 przychody tego segmentu wyniosły 238 mln zł (wobec 172 mln zł w 2020 roku). Odbiły także przychody biznesu Opakowania: w samym czwartym kwartale wzrosły o 93%, do 27 mln zł. W całym roku wyniosły 75 mln zł (wobec 67 mln zł rok wcześniej).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)