Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 65 tys. ton z 76 tys. ton, a nawozów specjalistycznych do 14 tys. ton z 18 tys. ton.

W segmencie chemia produkcja pigmentów spadła do 2 tys. ton z 3 tys. ton., mocznika do 94 tys. ton ze 153 tys. ton, a oxoplastu do 2 tys. ton z 4 tys. ton.

Segment tworzywa odnotował spadek produkcji poliamidu do 12 tys. ton z 16 tys. ton.

"Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim" - zaznaczono w komunikacie.

Reklama

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)