Zamówienia na eksport i wywóz spadły w sierpniu o 14,5% r/r i wzrosły o 21,5% w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego we wrześniu br. była o 22,8% mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. roku, w tym dla zamówień na eksport obniżyła się o 14,5% (wobec znacznego wzrostu nowych zamówień ogółem i na eksport rok wcześniej). Niższe niż przed rokiem były nowe zamówienia w większości badanych działów, w tym o ponad połowę obniżyła się ich wartość w produkcji wyrobów z metali, o ok. 40% - w produkcji odzieży, a o ok. 32% - w produkcji urządzeń elektrycznych. Znaczny spadek nowych zamówień notowano także m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru oraz metali (po ok. 25%). Nieco wyższe niż we wrześniu ub. roku były natomiast nowe zamówienia m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o ok. 3%" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.