Bodnar był pytany w sobotę o projekt PiS, tzw. piątka dla zwierząt, który przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane.

"Jeżeli wprowadzamy taką zmianę w zakresie możliwości wykonywania działalności gospodarczej ze względu na realizację interesu publicznego w postaci ochrony zwierząt, to czy w takim razie respektujemy zasady rządów prawa tzn. czyli czy dajemy odpowiednie vacatio legis, czyli możliwości zmiany tego biznesu, bo to jest biznes też, w taki sposób, aby móc w międzyczasie pospłacać kredyty, zobowiązania kontraktowe i być może zmienić formę prowadzonej działalności" - mówił.

Jak zaznaczył, "jeżeli nie ma tego vacatio legis to, czy wprowadzamy mechanizmy kompensaty z powodu tego, że ktoś właśnie tego biznesu nie mógł prowadzić".

"Niezależnie od tego, co myślę, to jest coś o co muszę się upominać, bo to są konkretne zasady związane z zasadą demokratycznego państwa prawnego, które powinno być w takiej sytuacji respektowane" - powiedział.

Dopytywany, czy może się okazać, że przepisy zawarte w projekcie dotyczącym ochrony zwierząt, mogą się okazać niezgodne z konstytucją. "Może się tak okazać. Może się okazać, że wprowadzenie tego typu ograniczeń jest dopuszczalne i myślę, że byśmy mogliby znaleźć sporo norm konstytucyjnych, które przemawiają za zwiększoną ochroną praw zwierząt i stanowią taką podstawę aksjologiczną do dokonania tych zmian, natomiast mogłoby się okazać, że brak odpowiedniego vacatio legis powoduje, że przepisy stają się nieefektywne, bądź też powodują potężną odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa" - odpowiedział.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. "Liczymy na ponadpartyjne poparcie w tej sprawie" - zaznaczył.

Projekt, który został w piątek złożony w Sejmie, dotyczy ochrony zwierząt. Zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.

Dyrektor HSI: Decyzja rządzącej partii o zakazie hodowli zwierząt futerkowych pożądana i zasadna

"Decyzja rządzącej partii dotycząca wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest wielce pożądaną i całkowicie zasadną reakcją" - powiedziała PAP Claire Bass, dyrektor wykonawcza Humane Society International/UK.

Claire Bass, dyrektor wykonawcza Humane Society International/UK, podkreśliła: "Śledztwo w sprawie ferm zwierząt futerkowych w Polsce to jedna z najbardziej przerażających scen przedstawiających cierpienie zwierząt futerkowych i zaniedbanie, jakie kiedykolwiek widziałam, więc decyzja rządzącej partii dotycząca wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest wielce pożądaną i całkowicie zasadną reakcją".

Jak dodała, z niezliczonych śledztw przeprowadzonych w Polsce i ogólnie na świecie wynika, że cierpienie zwierząt jest nieodłączną częścią przemysłu futrzarskiego.

"Dołączenie przez Polskę do wielu krajów w Europie, w których przemysł futrzarski przeszedł do historii, będzie kolejnym gwoździem do trumny dla tej branży i byłoby sygnałem, że opinia publiczna i politycy uznają, iż na przetrzymywanie w klatkach i zabijanie zwierząt w imię mody nie ma miejsca we współczesnym i pełnym współczucia społeczeństwie" - oznajmiła.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. "Liczymy na ponadpartyjne poparcie w tej sprawie" - zaznaczył.

Projekt dot. ochrony zwierząt zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.

Humane Society International (HSI) to międzynarodowa organizacja założona w 1991 roku zajmująca się ochroną zwierząt i walką o ich bardziej humanitarne traktowanie. Humane Society International wraz z organizacjami partnerskimi stara się wypracować długoterminowe rozwiązania typowych problemów zwierzęcych i promować zasady etyki, szacunku i współczucia dla wszelkiego życia. Jest jedną z najbardziej znanych organizacji tego typu na świecie.