Podczas konferencji prasowej minister przekazał, że w ramach Planu Strategicznego proponowane jest wsparcie płatności bezpośrednich w rolnictwie. "Celem jest stabilizacja dochodów małych gospodarstw i zmniejszenie dysproporcji między małymi i średnimi a dużymi przedsiębiorstwami" - podkreślił.

Jak mówił, niezbędne jest też większe zaangażowanie polityki spójności. Jego zdaniem, środki z WPR powinny być kierowane bezpośrednio na wieś, a wszystkie inne działania takie, jak inwestycje w drogi, kanalizację, powinny być finansowane z innych źródeł, by nie naruszać środków z WPR.

Minister zapowiedział też kontynuację wsparcia w formie dopłat dla młodych rolników, by zmiana pokoleniowa na wsi odbywała się płynnie. Jako istotne w ramach nowej polityki rolnej wskazał unowocześnienie rolnictwa. "Chcemy, żeby to rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, scyfryzowane, by mogło konkurować z rolnictwem europejskim. Zaproponowany został szeroki katalog instrumentów wsparcia, które pozwalają na wprowadzenie nowych technologii w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych" - powiedział.

Reklama

Puda zapewnił, że w dalszym ciągu będzie wspierane małe przetwórstwo oraz tworzenie grup i organizacji producentów. "Mówimy tutaj głównie o zapowiadanej ustawie. Mamy nadzieję, że po tym jak ustawa o upodmiotowieniu gospodarstw rolnych zostanie przeprocedowana, kolejnym etapem będzie wprowadzenie nowej ustawy o spółdzielczości" - przekazał szef MRiRW.

"Te elementy, o których mówimy, pozwolą na skrócenie łańcuchów dostaw żywności, bo jest to niezbędne, by zwiększyć bezpieczeństwo naszej rodzimej produkcji” – wskazał Puda.

"Wszystkie instrumenty wsparcia będą skuteczne, jeśli równocześnie zapewnione będzie komplementarne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez politykę spójności" - dodał. Zaznaczył, że strategia i rekomendacje KE w obszarze rolnictwa są spójne z programem PiS.