Z roku na rok rośnie liczba przypadków ASF u dzików i ognisk u świń. W 2019 roku stwierdzono 2472 przypadki ASF w 48 ogniskach a w 2020 roku 4152 przypadków na 104 ogniska. Choroba rozprzestrzeniała się na teren 10 województw. 70 proc. ognisk ASF występuje w Polsce w stadach do 50 sztuk.

Wśród podstawowych przyczyn niepowodzenia dotychczasowej walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF, do którego należą m.in. organizacje producentów mięsa, wymienia brak współpracy najważniejszych grup zaangażowanych w walkę z ASF - służb weterynaryjnych, rolników, myśliwych i polityków.

W ocenie organizacji walce z chorobą nie sprzyjają dobre warunki paszowe dla dzików na polach, duży roczny przyrost populacji tych zwierząt, ciepłe i w większości bezśnieżne zimy. Na to nakłada się zła kondycja finansowa kół łowieckich i zaniżone plany łowieckie.

Zdaniem "Porozumienia" w Polsce brakuje świadomości społecznej i zrozumienia konieczności radykalnego ograniczenia populacji dzików powiązanej z brakiem woli części myśliwych do intensywnego odstrzału dzików. Nie ma też świadomości społecznej o stratach ponoszonych przez sektor produkcji wieprzowiny (producentów żywca, przetwórców, handlowców) w związku z ograniczeniami wynikającymi w występowaniem choroby.

"+Porozumienie+ wnioskuje o podjęcie działań, które mogą ograniczyć, a w konsekwencji wyeliminować występowania ognisk ASF przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Było to możliwe Czechach, Belgii, Estonii, na Węgrzech, a także jak dotychczas sprawdza się w Niemczech" - czytamy na stronie Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Można to osiągnąć poprzez np. zostawienie w uprawach kukurydzy pasów dla myśliwych do odstrzału dzików; zwiększenie planów łowieckich aby ograniczyć populację dzików, a jednocześnie poszukiwać padłych dzików z wykorzystaniem przeszkolonych psów; wyznaczenie rejonów newralgicznych do walki z ASF u dzików (zwalczanie punktowe) w oparciu od układ dróg krajowych oraz korytarzy migracji zwierząt.

Powinna też nastąpić zmiana zasad otrzymywania odszkodowania za zlikwidowane stado z powodu ASF, aby zachęcić rolników do współpracy celem wyjaśnienia okoliczności przeniknięcia wirusa do stada. Konieczne są też szkolenia (online) dla rolników, myśliwych, lekarzy weterynarii z zasad bioasekuracji i rozpoznawania pierwszych objawów ASF - to wnioski z ostatniego posiedzenia "Porozumienia".

Według uczestników tego spotkania, do najczęstszych błędów w zachowaniu bioasekuracji popełnianych przez rolników można zaliczyć: wprowadzanie do chlewni świń niewiadomego pochodzenia; nielegalne skarmianie świń zlewkami lub zakażoną zielonką; wnoszenie wirusa ASF do chlewni wraz ze sprzętem do zabiegów zootechnicznych czy na odzieży; używanie do ścielenia zanieczyszczonej wirusem słomy.

Kolejne błędy - to brak ogrodzenia skutecznie chroniącego przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz nie stosowanie się do zasady ograniczającej do niezbędnego minimum liczbę osób wizytujących stado trzody chlewnej.

Organizacje producentów mięsa zauważają, że wraz ze wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa ASF w populacji dzików na nowe rejony będzie rosło ryzyko przeniesienia wirusa do stad trzody chlewnej szczególnie w okresie od czerwca do października. "Jednym z zasadniczych celów powinno być ograniczenie powstawania nowych stref niebieskich (zagrożonych, gdzie występuje ASF u świń), które mają zasadniczy wpływ na uzyskiwanie przez rolników niższych cen skupu oraz utrudnienia w przemieszczeniu zwierząt" - podkreślili. Wskazali, że rolnicy tracą ok. 50-60 groszy na każdym kilogramie żywca skupionego w strefach niebieskich.

Na razie nie udaje się opracować szczepionki przeciwko ASF. Z roku na rok rośnie liczba przypadków ASF u dzików i ognisk u świń. W 2019 roku stwierdzono 2472 przypadki ASF w 48 ogniskach a w 2020 roku 4152 przypadków na 104 ogniska. Choroba rozprzestrzeniała się na teren 10 województw. 70 proc. ognisk ASF występuje w Polsce w stadach do 50 sztuk