Na stronach RCL opublikowano we wtorek projekt nowelizacji rozporządzenia ws. znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. W tym przypadku chodzi o miód. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że oznakowanie miodu w zakresie kraju pochodzenia reguluje unijna dyrektywa (dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.). Zgodnie ze wspólnotowymi przepisami, na etykiecie wskazywany jest kraj lub kraje pochodzenia, gdzie miód został zebrany. W przypadku jednak mieszanki miodów, która pochodzi z więcej niż jednego państwa UE lub państwa trzeciego, wskazanie kraju pochodzenia nie jest obowiązkowe i wówczas może zostać to zastąpione jednym z oznaczeń: mieszanka miodów pochodzących z UE, mieszanka miodów niepochodzących z UE lub mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE.

Przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się do przepisów

"Taka konstrukcja wyżej przytoczonych przepisów prawa umożliwia niewskazywanie na etykiecie kraju pochodzenia i niewiele mówi konsumentowi o pochodzeniu danego miodu. Powyższe określenia w praktyce pozbawiają konsumenta prawa do informacji o państwie pochodzenia miodu. Sytuacja taka powoduje możliwość ukrycia państwa lub państw pochodzenia miodów importowanych z krajów trzecich niespełniających norm UE, które to zjawiska osłabiają europejską produkcję miodu oraz narusza podstawowe zasady równej konkurencji" - zauważono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Reklama

Resort rolnictwa, w którym powstał projekt wyjaśnił, że w zmienianych przepisach zaproponowano uściślenie oznakowania miodu. Jeśli miód składa się z mieszanki miodów pochodzących z więcej niż jednego państwa, to na etykiecie trzeba będzie podać nazwy państw w kolejności malejącej, począwszy od nazwy państwa z którego miód stanowi objętościowo największą zawartość w produkcie. "Powyższa regulacja jest istotna dla konsumenta z punktu widzenia identyfikacji miodu w zakresie państwa pochodzenia" - podkreślono.

Projektowane rozporządzenie przewiduje okres przejściowy, tak by przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowego prawa. Miód w opakowaniach oznakowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będzie mógł pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia nowych przepisów. W uzasadnieniu wskazano, że podobne rozwiązania ws. etykietowania miodu i wskazania na nich wszystkich krajów pochodzenia w miodzie mieszanym obowiązują na: Węgrzech, we Włoszech, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, na Malcie, we Francja czy w Portugalii.

autor: Michał Boroń