Jak podało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, memorandum podsumowuje dotychczasową współpracę Polski, Łotwy, Litwy i Estonii przy wdrażaniu sieci 5G oraz CAM w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie. Zatwierdza także uzgodnioną w listopadzie 2019 r. mapę drogową Via Baltica 5G i transgranicznych korytarzy CAM.

Jak podkreśla się w memorandum, stanowi ono jedynie wyraz politycznej woli i nie tworzy żadnych wiążących zobowiązań prawnych ani zobowiązań finansowych. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że memorandum tworzy podstawę do dalszego rozwoju projektu Via Baltica 5GT/CAM oraz dla uzgodnień ram czasowych dla konkretnych zobowiązań i działań.

Wpisuje się też m.in. w działania w zakresie rozwoju sieci i usług 5G oraz promowania zautomatyzowanego transportu drogowego w transgranicznych obszarach do prowadzenia testów, zainicjowane przez 29 państw europejskich, w tym Polskę, w liście intencyjnym podpisanym w Rzymie 23 marca 2017 r.

"Sieć 5G ma duże znaczenie dla stymulowania innowacji, zwłaszcza w obszarze transportu, w tym m.in. dla rozwoju zrównoważonej mobilności i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" – podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

Polecamy: Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii: Wzywamy UE do rozszerzenia pakietu pomocy dla Białorusi