"Zysk netto spółki Orange Polska za rok obrotowy 2020 w kwocie 46 754 503,75 zł dzieli się w sposób następujący: 1) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 statutu spółki - 935.090,08 zł, 2) na kapitał rezerwowy - 45 819 413,67 zł" - czytamy w uchwale walnego.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)