"Spółka uznaje dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję jako stabilny poziom bazowy na przyszłość. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem dywidendy jest, że wskaźnik długu netto do EBITDAaL nie przekroczy 2,1x (z uwzględnieniem wyników aukcji na częstotliwości 5G), podkreślono także.

Reklama

W maju operator informował, że po sukcesie strategii Orange.one, zarząd jest przekonany, że Orange Polska jest na właściwej drodze do powrotu do trwałego wynagradzania akcjonariuszy. Wobec tego zarząd deklarował, że będzie proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję w 2022 roku z zysków za 2021 rok, pod warunkiem, że wskaźnik dług netto/EBITDAaL nie przekroczy poziomu 2,1x, uwzględniając wynik aukcji na pasmo 5G.

Przedstawiona dziś strategia .Grow Orange Polska na lata 2021-2024 zakłada niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wraz z podniesieniem prognozy tego wskaźnika na 2021 r.) oraz niski jednocyfrowy wzrost przychodów. Średni roczny zakładany poziom ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex) to 1,7-1,9 mld zł.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)