Zysk operacyjny wyniósł 324 mln zł wobec 1856 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDaL w III kw. br. wyniósł odpowiednio: 822 mln zł wobec 791 mln zł rok wcześniej, podano w wybranych danych finansowych.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 123 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2 885 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 561 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 741 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 109 mln zł w porównaniu z 8 757 mln zł rok wcześniej.

EBITDaL w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 2 342 mln zł wobec 2 256 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDAaL - odpowiednio: 25,7% wobec 25,8% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 598 mln zł wobec 986 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)