Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 48,25 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 432,32 mln zł w 2019 r. wobec 2 421,35 mln zł rok wcześniej.
"Zysk EBITDA [w 2019 roku] wyniósł 194,3 mln zł, co oznacza 39% wzrostu rok do roku. Ponadto zanotowano wynik finansowy netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police na poziomie 43,5 mln zł, a uzyskany skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 43,6% w relacji do 2018 roku. Trend wzrostowy zachowały wszystkie wskaźniki rentowności przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie wskaźników zadłużenia" - napisał prezes Wojciech Wardacki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 60,49 mln zł wobec 29,53 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)