Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - MOL odnotował 37 021 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 78 044 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44 771 mln HUF wobec 43 430 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383 340 mln HUF w IV kw. 2019 r. wobec 1 383 964 mln HUF rok wcześniej.
W całym 2019 r. spółka miała 223 214 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 301 197 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 266 735 mln HUF w porównaniu z 5 168 668 mln HUF rok wcześniej.
"Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych w 2019 r., dostarczyliśmy wyniki nawet nieco powyżej zaktualizowanej wcześniej w górę prognozy. Osiągnęliśmy też znaczne postępy w ramach naszej transformacji. Wydaliśmy zgodę na przejęcie znaczących złóż w
Azerbejdżanie, doprowadziliśmy do półmetka nasz flagowy projekt 'Poliole', a nasz Segment Usług Konsumenckich zanotował kolejny rekordowy rok. Dzięki stabilnym fundamentom, patrzymy z optymizmem w rok 2020, pomimo rosnącej niepewności co do wydarzeń o skali globalnej. Dzięki nowym złożom, wynik EBITDA w 2020 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 mld USD, przy założeniu średniej ceny ropy Brent na poziomie ok. 60 USD za baryłkę i nieco bardziej konserwatywnym założeniom w segmencie petrochemicznym. Powinno to ponownie zapewnić grupie wystarczające przepływy pieniężne, by pokryć toczące się inwestycje i inne strategiczne projekty" - powiedział prezes i CEO MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 123 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 276 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 148 mln USD wobec 154 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł r/r do 598 mln USD z 686 mln USD.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 610 mln USD w IV kw. 2019 r. wobec 4 888 mln USD rok wcześniej.
W całym 2019 roku spółka miała 770 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 111 mln USD rok wcześniej przy 18 100 mln USD przychodów ze sprzedaży, wobec 19 054 mln USD przychodów rok wcześniej.
Produkcja w Segmencie Upstream w IV kwartale notowała stabilny wzrost, w całym roku przekraczając 111 tys. baryłek dziennie - nieco powyżej zakładanego celu. Z uwagi na spadające ceny surowca, przełożyło się to na 17% niższy wynik EBITDA w porównaniu z rokiem 2018. Większość wolnych przepływów gotówkowych w tym segmencie pochodziła z działalności wydobywczej i produkcyjnej, która przyniosła blisko 700 mln USD na przestrzeni całego roku. Cel na 2020 w tym segmencie zakłada z jednej strony zakończenie przejęcia udziałów w złożu ACG, które doda 20 tys. baryłek dziennie do rocznej produkcji grupy, z drugiej zaś maksymalizację wartości i generowanej gotówki z dotychczas wykorzystywanych złóż, dzięki efektywnym działaniom operacyjnym, podkreślono.
Segment Downstream w całym roku zanotował spadek o 13%, jeśli chodzi o oczyszczoną CCS EBITDA, osiągając 866 mln USD, co stanowi odbicie warunków makro. W IV kwartale wynik ten sięgnął 191 mln USD, tracąc 21% r/r, w obliczu słabnących pod koniec roku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych. W styczniu i lutym 2020 r. ten trend jednak zdążył się już odwrócić w przypadku marż rafineryjnych. W całym regionie rósł popyt na paliwa, co pozytywnie wpłynęło na wynik segmentu, dodano.
Najważniejsza inwestycja grupy - "Projekt Poliole" przebiega zgodnie z harmonogramem i zakładanym budżetem. W ubiegłym roku nabrały tempa kluczowe prace budowlane, a cały projekt osiągnął okolice 50% wykonania, czytamy również.

Segment Gas Midstream w ostatnim kwartale zanotował z kolei EBITDA na poziomie 71 mln USD, co oznacza wzrost o 48% r/r. Wpływ na ten wzrost miało rosnące zapotrzebowanie na przepustowość, wobec niepewności wokół umowy tranzytowej pomiędzy Rosją, a Ukrainą. O ponad 10% zmniejszyły się również koszty operacyjne, dzięki mniejszemu zużyciu paliw, ograniczeniu strat w sieci oraz spadkom cen gazu, podsumowano.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)