Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - ES-System złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.
Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 31 stycznia 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podano w komunikacie.
Wcześniej w styczniu Glamox przeprowadził przymusowy wykup 767 034 akcji ES-Systemu po 3,5 zł za akcje. W grudniu ub.r. w wyniku rozliczenia wezwania na akcje ES-Systemu, Glamox nabył 42 096 603 akcji spółki, stanowiących 98,21% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)