Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia, wynika z projektów uchwał.
Z projektów uchwał wynika, że przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H, łączna liczba akcji nabywanych nie przekroczy 4 483 000 sztuk, akcje będą nabywane po jednolitej cenie 8 zł za sztukę do dnia 19 marca br.
Altus TFI otrzymał żadanie zwołania NWZ od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, które posiadają łącznie 2 712 947 akcji, co stanowi 5,88 % kapitału zakładowego Altus TFI.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)