Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na światowych rynkach, czego efektem są straty ponoszone na bieżącej działalności, Grupa Azoty Siarkopol - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - rozpoczęła działania restrukturyzacyjne, podała spółka. Jednocześnie zapewniono, że spółka nie przewiduje zwolnień grupowych pracowników.
"Zmierzają one [działania restrukturyzacyjne] do obniżenia kosztów bieżącej działalności bez konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników. Musimy podjąć działania oszczędnościowe, aby ograniczyć ponoszone straty" - powiedział prezes Grupy Azoty Siarkopol Trajan Szuladziński, cytowany w komunikacie.
Szef spółki stanowczo zaprzeczył jednocześnie, aby spółka rozważała uruchomienie procedury zwolnień grupowych.
Wcześniej dziś na ten sam temat wypowiedział się prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki na antenie Radia Kielce.
"Przeżyłem szok, jak przeczytałem informację o jakimś piśmie czy pomysłach zwolnień grupowych na tak wielkim poziomie. Nikt takich planów nigdy nie miał, nikt tego nie konsultował. Za to zamieszanie chciałbym przeprosić, bo takich zamiarów nie było i nie ma. I to sobie z partnerami społecznymi z Siarkopolu wyjaśniliśmy" - powiedział.
Przyznał jednocześnie, że Siarkopol w Grzybowie jest w takim momencie, w jakim często bywał tj. pewnej dekoniunktury rynku siarki, ale zapewnił, że pracownicy i kadra kierownicza spółki najlepiej wiedzą jak te momenty pokonywać i jakie rozwiązania znajdować, żeby w jak najmniejszym stopniu dotykały pracowników.
Wardacki zapowiedział także, że 30 listopada tj. na najbliższym posiedzeniu rada nadzorcza Siarkopolu tę całą sytuację oceni i jedynym członkiem zarządu, który może spokojnie oczekiwać na tę ocenę jest przedstawiciel pracowników spółki.
"Nie jest zagrożona także płynność finansowa Grupy Azoty Siarkopol. W poprzednich latach spółka osiągała dobre wyniki finansowe i posiada odpowiedni poziom kapitału. Cały czas realizuje też rentowne dostawy surowca do innych spółek Grupy Azoty i odbiorców płynnej siarki w Europie. Jednocześnie Grupa Azoty Siarkopol realizuje rozpoczęte projekty rozwojowe" - podano również w komunikacie.
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" (tj. Grupa Azoty Siarkopol) jest jednym z dwóch, ale największym przedsiębiorstwem na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki rodzimej przyjazną środowisku metodą podziemnego wytopu. Spółka produkuje siarkę płynną i granulowaną.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)