Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany portfel zamówień Mostostalu Warszawa miał wartość 2 568 mln zł na koniec września br., podała spółka.
"Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanych przepływów środków pieniężnych zarząd spółki dominującej ocenia, że grupa kapitałowa będzie posiadała wystarczające środki pieniężne na finansowanie swojej działalności operacyjnej w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Wartość portfela zamówień na 30.09.2019 roku Mostostalu Warszawa S.A. wyniosła 2 322 224 tys. zł, natomiast grupy kapitałowej wyniosła 2 568 033 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które przełożą się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości, co także powinno przyczynić się do poprawy wyników i przepływów pieniężnych Mostostalu Warszawa S.A. i grupy kapitałowej Mostostal Warszawa" - czytamy w raporcie kwartalnym.
Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)