Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Master Pharm miał 5,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. (wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.
"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 50,38 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosły 52 mln zł, co oznacza spadek o 1,62 mln zł, tj. o 3,1%. Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 7,39 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 9,36 mln zł, co oznacza spadek o 1,97 mln zł, tj. o 21%. Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 7,3 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 9,35 mln zł, co oznacza spadek o 2,05 mln zł, tj. o 22%. Skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 5,21 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 7,15 mln zł, co oznacza spadek o 1,94 mln zł, tj. o 27%" - czytamy w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym szacunkowy wynik netto Master Pharm po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 7,78 mln zł wobec 8,76 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza spadek o 0,98 mln zł, tj. o 11%.
"Spadek skonsolidowanych i jednostkowych przychodów jest przede wszystkim rezultatem gorszego I półrocza 2019 r., o czym emitent wspominał w raporcie okresowym za ten okres i dodatkowo niższych przychodów generowanych przez spółkę Avet Pharma w badanym okresie. Na pogorszenie się wyniku brutto i netto grupy, będących pod umiarkowaną presją rosnących kosztów działalności (wzrost kosztów na poziomie skonsolidowanym o 1,9%, a na jednostkowym o 3%), ma produkcja w tym okresie produktów o niższej marżowości oraz strata z działalności spółki zależnej Avet Pharma, wynosząca narastająco na koniec trzeciego kwartału 2019 r. 2,46 mln zł" - czytamy dalej.
Według spółki, wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam ma wpływ na wynik jednostkowy emitenta, nie mając wpływu na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej.
"Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za trzy kwartały 2019 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości" - zastrzegła spółka.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)