Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Orpea Polska umowę na realizację zespołu dwóch budynków w Warszawie, przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia, tj. szpital rehabilitacyjny oraz usługi zakwaterowania dla osób starszych z opieką lekarską i pielęgniarską, podała spółka. Wartość umowy to 38,97 mln zł netto.

"Główne postanowienia umowy:
- Wartość umowy: 38,97 mln zł netto.
- Termin realizacji: 17,5 miesiąca.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie.
Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)