Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Awbud zawarł z Murapol Westini aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wzrosła o 7,4 mln zł, do 76,7 mln zł netto.

"Na mocy aneksu zwiększono wartość wynagrodzenia ryczałtowego należnego spółce na podstawie umowy o kwotę netto 7 390 615,90 zł, tj. do kwoty 76 689 869,35 zł netto tytułem rozliczenia wynagrodzenia spółki z tytułu zakontraktowania przez spółkę podwykonawców za cenę przewyższającą cenę przewidzianą w budżecie inwestycji oraz rozszerzenie przedmiotu umowy o roboty dodatkowe - według stanu na dzień 31 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Na podstawie aneksu ustalono także nowy termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - na dzień 30 stycznia 2020 r., podano również.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)