Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 29,6 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r. i części kapitału rezerwowego co daje 1,15 zł dywidendy na akcję, podała spółka.
"Łączna kwota proponowanej dywidendy to 29 603 642,70 zł w tym:
1. zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 19 083 697,04 zł oraz
2. cześć kapitału rezerwowego Archicom SA pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie 10 519 945,66 zł" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z uchwałą zarząd rekomenduje także, aby jako dzień dywidendy ustalić na 1 lipca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustalić na 8 lipca 2019 r.
Jednocześnie spółka informuje, iż powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.
W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Archicomu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 42,25 mln zł, tj. w kwocie 1,65 zł na 1 akcję.
Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)