Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Krzysztof Moska, akcjonariusz Polwaxu, posiadający 1 539 450 akcji spółki, reprezentujących 14,95% udziału w jej kapitale zakładowym i 12,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zażądał zwołania w terminie najpóźniej do 25 marca 2019 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które miałoby podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podał Polwax.
"Zarząd spółki podejmie niezwłocznie kroki by sprostać żądaniu akcjonariusza dla zwołania NWZ spółki" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z żądaniem akcjonariusza, w porządku obrad NWZ miałoby się znaleźć podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru.
"Zgłoszona w niniejszym żądaniu inicjatywa [...] wynika z dostrzeganej przeze mnie konieczności dokapitalizowania spółki i ustabilizowania sytuacji spółki" - czytamy w uzasadnieniu żądania zwołania NWZ przez Krzysztofa Moskę.
Oprócz podniesienia kapitału akcjonariusze mieliby także zdecydować o zmianach w radzie nadzorczej spółki.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)