Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - CDRL sprzedało 15,1% udziałów w białoruskiej spółce DPM (poprzednio Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union) na rzecz menedżera zarządzającegotą spółką Siergieja Misiachenki, podała firma.
"Transakcja sprzedaży 15,1% nie wpływa na sposób i zakres wykonywania kontroli nad spółką. Transakcja mieści się także w ramach przyjętej przez emitenta strategii udziału kapitałowego menedżerów zarządzających nabywanymi spółkami, jako elementu motywacyjnego oraz w celu osiągnięcia efektu współodpowiedzialności za rozwój tych podmiotów" – czytamy w komunikacie.
W wyniku transakcji Siergiej Misiachenka, założyciel sieci Buslik i dotychczasowy prezes DPM, będzie posiadał łącznie 25,1% udziałów spółki.
CDRL uzgodniło z nim także zasady dalszego nabywania udziałów w DPM sp. z o.o., przyznając mu prawo do żądania nabycia maksymalnie 19% udziałów w okresie pięciu lat, a w całym okresie w jakim przysługuje to prawo – nie więcej niż 23,9% udziałów.
"Prawo do nabycia dodatkowych udziałów przez menedżera spółki uzależnione jest od wyników spółki i będzie pozostawało w proporcji do należnych mu premii w okresie pierwszych pięciu lat oraz od wysokości wypłaconej dywidendy, po upływie pięciu lat. Cena po jakiej zbywane będą udziały w spółce w wyniku powyższych ustaleń nie będzie odbiegać od ceny zapłaconej przez emitenta za udziały nabyte 1 stycznia 2019 r., powiększonej o koszty transakcyjne" – czytamy dalej.
Siergiejowi Misiachence, jako menedżerowi DPM powierzono obowiązki zarządzania siecią sklepów z odzieżą dziecięcą, działającą na terenie Białorusi pod marką Buslik.
"Menedżer odpowiedzialny będzie za realizację planów rozwoju tej sieci przez emitenta, zarówno poprzez zwiększanie wolumenu sprzedaży, jak i zwiększanie portfela oferowanych marek, a także rozwój sprzedaży internetowej. Celem strategicznym emitenta w okresie najbliższych pięciu lat jest umocnienie pozycji na rynku białoruskim i ekspansja sieci Buslik na rynek rosyjski" – podano także.
Pod koniec grudnia 2018 r. CDRL zawarło umowę nabycia 90% udziałów w spółce pn. Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union z siedzibą na Białorusi, posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i 4 osób fizycznych.
CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.
(ISBnews)