Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zanotowało 26,8 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. br., ze względu na negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack na wynik w wysokości 31,3 mln zł. Bez zdarzeń jednorazowych zysk netto za III kw. wynosi 4,5 mln zł zysku wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
"W III kwartale 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,5 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) versus 7,7 mln zł rok wcześniej. Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -26,8 mln zł" - czytamy w komunikacie
Spółka podała, że przychody netto ze sprzedaży wyniosły 19,4 mln zł w III kw. wobec 29 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 5,4 mln zł wo bec 9,3 mln zł w III kw. 2017 r.
W wynikach nie ujęto potencjalnej opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec września br. wynosiła 2,7 mln zł, podano także.
Quercus TFI S.A. posiadało 27 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ na koniec września.
"Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) naszej firmy w III kwartale br. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem - 3,14 mld zł, -36% r/r. Zgodnie z uchwałą zarządu z 3 kwietnia br., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack S.A., który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym" - powiedział wiceprezes Qercus TFI Piotr Płuska, cytowany w komunikacie.
W I-III kw. Quercus TFI odnotowało 14,87 mln zł jednostkowej straty netto wobec 22,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 19,64 mln zł wobec 27,08 mln zł zysku rok wcześniej, zaś przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,45 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 83,52 mln zł rok wcześniej.
Spółka podała, że wpływ jednorazowej rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBacku spowodowały powstanie raportowanej straty netto na poziomie -14,9 mln zł. Bez tego zdarzenia jednorazowego zysk netto w pierwszych trzech kwartałach br. wyniósłby 16,4 mln zł.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
ISBnews)