Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,04 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 66,02 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,68 mln zł w porównaniu z 141,32 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł i 5,17 mln zł w I połowie 2018 r., co oznacza poprawę o 8,93 mln zł w porównaniu do I połowy 2017r.
"Do istotnej poprawy wyników przyczynił się spadek kosztów, podczas gdy przychody ze sprzedaży we wskazanych okresach były na podobnym poziomie (wzrost o 1,35 mln zł, 1% r./r.). Wyniki w pierwszej połowie 2018 r, są zgodne z prognozą zarządu, zysku EBITDA w wysokości 10 mln zł w całym 2018 r." - czytamy w komunikacie.
"Z satysfakcją możemy stwierdzić, że trudny okres roku 2017 jest już poza nami i generujemy dodatnie wyniki na poziomie EBITDA. Udało się to między innymi dzięki poprawie rentowności kontraktów marek prywatnych, a także rezygnacji z części kontraktów o najniższej rentowności. Z drugiej strony, widzimy też pierwsze wyniki prowadzonej restrukturyzacji kosztowej, które przyczyniły się do poprawy rentowności w pierwszej połowie 2018 roku. Odnotowaliśmy między innymi dwucyfrowy spadek kosztów usług obcych i pozostałych w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku oraz jednocyfrowy spadek kosztów zużycia surowców i materiałów. Dzięki wdrażanym programie redukcji kosztów we wszystkich obszarach działalności spółki, udało nam się również zmniejszyć poziom zadłużenia Spółki. W ostrożnej ocenie zarządu, realizacja prognozowanego zysku EBITDA 10 mln zł. w całym 2018 r. nie jest zagrożona" - skomentowała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 2,04 mln zł wobec 12,48 mln zł straty rok wcześniej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)