Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 15,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,72 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 181,89 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 159,95 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 36,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,29 mln zł w porównaniu z 294,01 mln zł rok wcześniej.
„W I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody na poziomie 300,3 mln zł, czyli o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na uwagę zasługuje także zysk netto, który wyniósł 37,7 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r. Dobre wyniki biznesowe Grupa zawdzięcza głównie sprzedaży krajowej, zapewniającej 77,9% przychodów ogółem. Istotne pod względem wolumenów sprzedaży pozostają dla Grupy rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa kontynuowała zaplanowane zadania inwestycyjne. Trwa restrukturyzacja w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, co w przyszłości powinno przełożyć się na poprawę rentowności w tej spółce.
W ocenie zarządu, kolejne miesiące powinny przynieść stopniową poprawę wyników. Rynek najważniejszego dla Śnieżki surowca powoli się normuje i ceny bieli tytanowej w kolejnych kwartałach powinny się ustabilizować" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 45,55 mln zł wobec 22,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.
(ISBnews)