Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 7 434 929,25 zł, pochodzącej z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy, co daje 35 gr na jedną akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ponadto ustaliło: (i) dzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r. oraz (ii) dzień 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki, podano także.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)