Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Kofola ČeskoSlovensko a.s. z dniem 6 czerwca 2017 r., podała Giełda.
"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Kofola ČeskoSlovensko a.s. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 6 czerwca 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie.
W grudniu zeszłego roku Kofola ČeskoSlovensko a.s. zatwierdziła plan wycofania akcji z obrotu na GPW.
Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.
(ISBnews)