Zysk operacyjny wyniósł 14,99 mln zł wobec 23,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 387,21 mln zł w 2016 r. wobec 413,95 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2016 kontynuowaliśmy działania, mające na celu zmianę funkcjonalności Grupy Introl. W obecnej strategii rozwoju stawiamy na intensywny rozwój wewnętrzny, w tym wzmocnienie kompetencji spółek zależnych, regularny monitoring osiąganych przez nie wyników oraz działania mające na celu zwiększanie marż. W kwestii potencjalnych akwizycji z sektora energetycznego do kluczowych priorytetów należy osiąganie efektywności operacyjnej w wyznaczonym terminie, jak również ograniczanie zbędnego ryzyka" - napisał prezes Józef Bodziony w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 9,19 mln zł wobec 14,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)