Umowa została zawarta przez akcjonariuszy Polcoloritu Barbarę Urbaniak-Marconi, Wiktora Marconiego, Gianniego Marconiego, Huberta Marconiego i Prospero Marconiego.

"Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, akcjonariusze większościowi są zobowiązani złożyć zapis na sprzedaż wszystkich akcji akcjonariuszy większościowych, tj. 13 647 872 akcji spółki, co odpowiada 16 881 083 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 79,79% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki ogłoszonym zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, a kupujący jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej oraz w wezwaniu, do nabycia akcji akcjonariuszy większościowych w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.

Kupujący ogłosi wezwanie 13 lutego 2017 r., podano także.

Unilin Poland należy do Grupy Mohawk, która jest producentem oraz dystrybutorem posadzek, w tym płytek ceramicznych, wobec którego ostatecznym podmiotem dominującym jest Mohawk Industries, Inc.

Polcolorit to polskie producent płytek ceramicznych. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2004 r.

(ISBnews)