Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w styczniu 2017 r. wyniosło 2 589 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 480 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.
Średnie dzienne wydobycie w omawianym okresie wynosiło 12 069 baryłek ropy. W grudniu było to 12 066 baryłek.
Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 12 346 baryłek.
Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).
(ISBnews)