Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Nordei został ustalony na 1 kwietnia 2014 r.

Bank podał, że do 16 lutego nie został spełniony warunek zawieszający, tj. nie została wydana i doręczona bankowi decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO BP akcji Nordea Bank Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach oraz nie upłynął ustawowy termin na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

„Bank oczekuje, że wskazany powyżej warunek zostanie spełniony do 16 dnia ostatniego miesiąca przedłużonego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, tj. do dnia 16 marca 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 21 kwietnia 2014 r., o ile wskazany wyżej warunek nie zostanie spełniony w przewidywanym terminie"- czytamy w komunikacie.

Wzywający podtrzymuje zamiar nabycia wszystkich akcji po spełnieniu warunków określonych w treści wezwania, podano także.

„Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW: 4 kwietnia 2014 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych: 4 kwietnia 2014 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 9 kwietnia 2014 r." – głosi komunikat.

Reklama

Jest to trzecie wezwanie ogłoszone w celu realizacji postanowień umowy ramowej z czerwca 2013 r. Drugie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska zostało ogłoszone 3 grudnia 2013 r., a pierwsze 19 czerwca 2013 r.

W związku z niespełnieniem się w zakładanym terminie warunków określonych w pierwszym i drugim wezwaniu, PKO BP nie nabył akcji Nordea Bank Polska.

W czerwcu 2013 r. PKO BP poinformował, że przejmuje aktywa od skandynawskiej grupy Nordea za 2,83 mld zł. Transakcja, która zostanie sfinansowania ze środków własnych banku ma przynieść synergie ogółem rzędu 145-215 mln zł rocznie przez kolejne 3 lata. Bank liczył, że fuzja prawna i proces integracji zakończą się na przełomie 2014/2015 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.

>>> Awaria pewna jak w banku. Przez sektor bankowy przetacza się lawina usterek