Ponadto rada nadzorcza powołała w skład zarządu następujące osoby: Hans-Dieter Kemler wiceprezes ds. bankowości inwestycyjnej, Przemysław Gdański wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej, Lidia Jabłonowska-Luba wiceprezes, Jörg Hessenmüller wiceprezes ds. finansów, Cezary Kocik wiceprezes ds. bankowości detalicznej, Jarosław Mastalerz wiceprezes ds. operacji i informatyki.

Zysk netto BRE Banku, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1.203,23 mln zł w I-IV kw. 2012 roku wobec 1,234,97 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.