Płatności były w 2012 roku większe o prawie 10 mld euro niż rok wcześniej i wyniosły 131,7 mld euro (99,6 proc.) - takie kwoty podał w nocie informacyjnej Komisarz UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusz Lewandowski.

Kwoty wynikające z niepełnej realizacji poszczególnych części budżetu Unii Europejskiej stanowią tylko 0,05 proc. dostępnych środków i wynoszą łącznie 66 mln euro.

Zaprezentowana nota ma charakter informacyjny i nie ma w niej informacji na temat wykorzystania budżetu przez poszczególne państwa.

"To jest najwyższe wdrożenie unijnego budżetu w historii UE” – powiedział Lewandowski. „Ten wynik pokazuje, że europejskie miasta, regiony, przedsiębiorstwa, studenci, organizacje pozarządowe i inni beneficjenci efektywnie korzystają z funduszy unijnych, które pełnią ważną rolę na poziomie lokalnym w całej Europie, zwłaszcza w czasach kryzysu. Niestety, liczby także pokazują, że wysokość zeszłorocznego budżetu była zatwierdzona na poziomie niższym niż potrzeby, jako że rachunki dotyczące projektów w całej Europie na około 16 mld euro nie mogły być zapłacone w 2012 r. i zostały przełożone na 2013 r.”

Znaczna część płatności związana jest z zaciągniętymi poprzednio zobowiązaniami – współfinansowanym przez UE projektom rozpoczętym przed kilkoma laty. Należą do nich projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, a także fundusze dla naukowców, organizacji pozarządowych i studentów.