Poprzednio najniższy poziom miał miejsce 21 września 2005 r. i 28 lutego 2006 r., gdy wynosił 4,28 proc. "W środę (1.08.2012) rentowność obligacji 5-letnich na rynku pierwotnym osiągnęła najniższy poziom w historii. Natomiast w połowie lipca najniższe rentowności w historii osiągnęły obligacje denominowane w euro, a rentowność obligacji 10-letnich emitowanych w złotych spadła poniżej 5 proc., osiągając najniższy poziom od marca 2006 r. (w piątek - 4,73 proc.)" - głosi komunikat.

Według ministra finansów Jacka Rostowskiego, osiąganie rekordowo niskich rentowności oznacza, że "inwestorzy doceniają politykę fiskalną prowadzoną przez rząd oraz zdają sobie sprawę, że w kryzysie Polska doznała jednego z najniższych wzrostów zadłużenia w relacji do PKB w całej Unii Europejskiej".