PIE poinformował, że w pierwszym półroczu 2020 r., w porównaniu z drugim półroczem zeszłego roku, liczba aktywnych rachunków inwestycyjnych na rynku głównym GPW wzrosła o 71,5 proc., z 131 tys. do 225 tys., a udział inwestorów indywidualnych w ogólnej wartości obrotów na głównym parkiecie wzrósł z 11 proc. do 22 proc.

"Oznaką rosnącej stopy oszczędności Polaków jest znaczący wzrost aktywności inwestorów indywidualnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - podkreślili analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Na dobrą sytuację polskich gospodarstw domowych wskazują też dane z badania przeprowadzonego przez PIE i Polski Fundusz Rozwoju, w którym 11 proc. respondentów zadeklarowało, że "żyje dostatnio, a 60 proc. że daje sobie radę przy obecnym poziomie dochodu". "Równocześnie w lipcu po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii odsetek Polaków oceniających, że w najbliższych miesiącach uda im się zaoszczędzić pieniądze jest większy niż odsetek tych, którzy nie widzą szans na poczynienie oszczędności" - napisali.

Eksperci PIE, powołując się na analizę wykonaną na podstawie danych Eurostatu, zwrócili też uwagę, że odsetek oszczędności Polaków wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 4,7 pkt. proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r., "co stawia nas powyżej średniej europejskiej". Dodali, że w państwach Unii Europejskiej odsetek ten zwiększył się średnio o 3,5 pkt. proc.

Wzrost oszczędności Europejczyków to w powszechnej opinii oznaka załamania konsumpcji indywidualnej w dobie pandemii – "wyraz przezorności obywateli w trosce o przyszły stan ich portfeli oraz wynik ograniczonych możliwości konsumpcji" - przyznali. Zauważyli, że w większości państw europejskich wzrostowi oszczędności gospodarstw towarzyszył wzrost dochodu brutto – średnio o 2,4 proc. - oraz jednoczesny nieznaczny spadek wydatków konsumpcyjnych – średnio w całej Unii o -1,8 proc.

Zaznaczyli, że w Polsce sytuacja przedstawia się inaczej. Według danych Eurostatu, w minionym roku wydatki konsumpcyjne Polaków wzrosły o 4,9 proc., a dochód brutto do dyspozycji o przeszło 10,4 proc. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ pad/