W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Jak wyjaśniono, celem nowych przepisów jest m.in. rozszerzenie katalogu dokumentów, które można m.in. podpisać elektronicznie.

Projekt przewiduje włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Takie dokumenty będą mogły być też opatrywane podpisem elektronicznym albo osobistym, jeśli są przesyłane przez CEIDG.

Zgodnie z projektem podpisem elektronicznym będzie można też opatrzyć zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

Projekt przewiduje ponadto włączenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS) do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, tj. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

"Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ ułatwi i uprości składanie ww. dokumentów" - podkreślono w uzasadnieniu.

Nowe przepisy miałby wejść w życie 15 lutego br.