"Większość respondentów (60 proc.) przewiduje pozytywne perspektywy gospodarcze na nadchodzące 12 miesięcy, w porównaniu z 55 proc. trzy miesiące wcześniej. 63 proc. inwestorów nie wierzy, że życie powróci do normy w nadchodzących sześciu miesiącach. Z tego grona respondentów, zaledwie 48 proc. wykazuje optymizm odnośnie gospodarki" - napisano w informacji poświęconej badaniu.

Wyjaśniono, że w gronie 37 proc. inwestorów, którzy oczekują powrotu gospodarki do normalnego stanu w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy, odsetek optymistów jest znacznie wyższy i wynosi 80 proc.

Reklama

Jednocześnie 61 proc. inwestorów z coraz większym optymizmem patrzy również na rozwój rynku akcji w nadchodzących sześciu miesiącach, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych na całym świecie w ciągu ostatniego kwartału. "Na całym świecie inwestorzy oczekują, że szczepionki na COVID-19 (72 proc.) i potencjalny wpływ wyborów USA (62 proc.) korzystnie wypłyną na rynek" - dodano.

Wśród właścicieli firm, 72 proc. z ufnością patrzy na przyszłość swoich firm w nadchodzących 12 miesiącach, w porównaniu z 69 proc. w trzecim kwartale. Niemal jedna trzecia właścicieli firm (32 proc.) planuje zatrudnić pracowników, co oznacza wzrost w stosunku do 30 proc. trzy miesiące wcześniej. Jednak odsetek właścicieli firm planujących redukcję personelu również wzrósł o 2 punkty procentowe.

Badanie dotyczące Stanów Zjednoczonych pokazało, że dług publiczny jest większym źródłem niepokoju niż COVID-19. 59 proc. pytanych wierzy, że wyniki amerykańskich wyborów okażą się korzystne dla gospodarki, podczas gdy 31 proc. uważa, że zaszkodzą gospodarce. Optymizm względem giełdy wzrósł do 59 proc. w porównaniu z 55 proc. w poprzednim kwartale ze względu na postępy na polu szczepień i wyniki wyborów w USA.

"Europejscy respondenci, z wyłączeniem Szwajcarii, również okazują większe zaufanie do gospodarki własnego regionu i giełdy. 65 proc. wyraża optymizm odnośnie gospodarki, co oznacza wzrost w porównaniu z 58 proc., podczas gdy 64 proc. wyraża optymizm odnośnie giełdy, co oznacza wzrost w stosunku do 55 proc. trzy miesiące wcześniej" - czytamy.

Optymizm szwajcarskich respondentów co do gospodarki ich własnego regionu utrzymał się, zaufanie do giełdy również nie uległo zmianie - 54 proc. inwestorów wykazało optymizm.

"Inwestorzy azjatyccy byli pozytywniej nastawieni do perspektyw gospodarczych we własnym regionie. Odsetek respondentów wyrażających optymizm wzrósł o 7 punktów procentowych, sięgając 62 proc. Ich zaufanie do giełdy papierów wartościowych również wzrosło o 7 punktów procentowych do poziomu 61 proc." - napisano.

Jak podano, w okresie od 29 grudnia do 18 stycznia 2021 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 2 854 inwestorów i 1151 właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln dol. aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Respondenci pochodzili z 14 rynków: Argentyny, Brazylii, Chin kontynentalnych, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA.