Od początku tego roku wartość kredytów objętych pomocą Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest niemal taka, jak przez sześć pierwszych lat funkcjonowania tego mechanizmu. Tak wynika z danych udostępnionych DGP przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza FWK. Od początku stycznia do wczoraj zawarto umowy dotyczące czasowego przejęcia przez FWK spłaty kredytów o wartości niemal 36,5 mln zł. Wcześniej – od 2016 r. do końca 2021 r. – łączna wartość sięgała 37,7 mln zł.
Z miesiąca na miesiąc widać wzrost zainteresowania pomocą z funduszu. W styczniu wartość umów wynosiła 31,5 tys. zł, w lutym – nieco ponad pół miliona, w marcu było to już niemal 10 mln zł, a w kwietniu – 21 mln zł. W pierwszych dniach maja – mimo długiego weekendu – wsparcie objęło kredyty o wartości 5 mln zł.
W ujęciu liczbowym tegorocznych beneficjentów jest już co najmniej 635. Pod tym względem w ciągu czterech miesięcy pobito rekord z pierwszego roku funkcjonowania FWK – w 2016 r. zawarto 481 umów o pomoc.
Reklama