Wartość mieszkaniowych kredytów złotowych wyniosła 392,3 mld zł w lipcu wobec 405,05 mld zł miesiąc wcześniej. Kredyty denominowane w CHF miały wartość 70,45 mld zł wobec 69,05 mld zł w czerwcu.

Wartość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła do 11,99 mld zł w lipcu wobec 11,64 mld zł miesiąc wcześniej.

Aktywa finansowe zabezpieczone hipoteką wyniosły ogółem 639,58 mld zł na koniec lipca wobec 645,98 mld zł miesiąc wcześniej. Wartość hipotek dla gospodarstw domowych wyniosła 396,88 mld zł po lipcu wobec 406,41 mld zł po czerwcu.

(ISBnews)